زمان خبر: سه‌شنبه 3 خرداد 1401

وزیر آموزش و پرورش خبر داد اختصاص نیروی انسانی ثابت و متخصص به مناطق عشایری و مرزی

منبع: خبرگزاری ایسنا

اخبار مرتبط